Skautský areál v Habartově na několik hodin ovládly čarodějnice

Miss sympatie 2015

Skautské středisko Dýmka Habartov již více než dvě desítky let pořádá ve svém areálu rodinný zábavný podvečer. A nejinak tomu bylo i letos, kdy se ve čtvrtek již před stanovenou osmnáctou hodinou scházeli před bránou nedočkaví návštěvníci.

Než se však zmiňovaná brána otevřela, čekaly skauty hektické přípravy. A protože pracovních sil stále ubývá, neslo se těch několik hodin před začátkem akce v nekončícím sledu nových a nových úkolů, které bylo nutné zvládnout.


Skautky se věnovaly přípravě her a soutěží pro děti a ostatní se zabývali budováním pódia, ozvučením, vztyčení májky, úklidu ohniště a vytváření místa pro posezení. Ještě v šest hodin nebylo vše na sto procent, ale nakonec se to přece jen zvládlo.

Do okolí skautských kluboven začali proudit první návštěvníci. Letos jich ke skautům zavítalo odhadem něco mezi dvěma až třemi sty. Čekal je standardní několikahodinový program, který sestával z několika částí. Děti si vyzvedly kartičku, se kterou měly za úkol podstoupit asi osm úkolů. Jejich absolvování bylo stvrzeno razítkem. Vyplněnou kartičku pak bylo možné směnit za sladké dobroty.
Mezitím již pětičlenná porota složená z dobrovolníků prostřednictvím bodů hodnotila soutěžící o Miss čarodějnice 2015. Pro letošek se o tento titul ucházely asi dvě desítky zájemců a zájemkyň. Ty nejlepší si odnesli zmiňovaný titul a nějaký ten věcný dárek návdavkem.
To se však již tvořila fronta pod májkou, na níž byly červenou a modrou izolační páskou vyznačeny dvě mety. Jejich dosažení (červené pro dívky a modré pro kluky) znamenalo zisk odměny. Zájemců o šplh se našlo mnoho, ale těch úspěšných zase tak moc nebylo.
S mnohem větším úspěchem se dařilo opékání buřtů, kterých ten den oheň připravil ke konzumaci určitě stovky. Opékání však bylo na několik minut přerušeno, neboť bylo nutné (jednu za všechny) upálit čarodějnici. Vzplála jasným a očisťujícím plamenem a v poněkud chladnoucím podvečeru posloužila jakožto vítaný zdroj tepla.
S přibývajícím časem lidé postupně odcházeli. U bufetu a okénka s cukrovou vatou, která byla novinkou a stala se letošním hitem číslo jedna, však bylo stále plno. Mnozí tak využili možnosti posedět s přáteli na čerstvém povětří a nemít obavu o své ratolesti, o které bylo v oploceném areálu dobře postaráno.
Skautské pálení čarodějnic se pro širokou veřejnost uzavřelo mezi devátou a desátou hodinou. Skauti ještě uklidili to nejnutnější a pak i jim nastal čas pro přátelské posezení. Bdělost však byla na místě, neboť nechat si podetnout májku je i v Habartově považováno za ostudu. Druhý den však čeká na junáky ještě další práce, jejímž cílem je vše uložit na své místo a areál uvést do původního stavu.
Více fotek najdete zde


Komentáře